• Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 6977 96 23 62

Χλοοκοπή

ΓΙΑΤΙ ΧΛΟΟΚΟΠΗ;

Στα φωτοβολταϊκά έργα που είναι εγκατεστημένα στους αγρούς εμφανίζεται βλάστηση (χόρτα) η οποία:

- Δημιουργεί σκιές πάνω από στην ηλιακή εγκατάσταση με άμεση συνέπεια τη μείωση της παραγωγής.

- Αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς όταν αυτή ξεραίνεται.

- Δημιουργεί συνθήκες πολλαπλασιασμού τρωκτικών τα οποία εισχωρούν στις υπόγειες καλωδιώσεις και προκαλούν ζημιές σε όλο το έργο. Λόγω της μεγάλης παρουσίας τρωκτικών υπάρχει κίνδυνος παρουσίας φιδιών.

- Προκαλεί δυσκολία στην πρόσβαση σε κάθε σημείο του έργου που μπορεί να χρειαστεί Service ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση.

Για τους παραπάνω λόγους είναι πολύ σημαντική η αφαίρεση της βλάστησης (κοπή των χόρτων) και διατήρηση αυτής σε χαμηλό επίπεδο στο κάθε έργο. Ακόμα και για την όμορφη εικόνα της επένδυσης σας η οποία όμως δεν σχετίζεται με την παραγωγή όπως οι προηγούμενοι λόγοι.


Εξοπλισμός Χλοοκοπής:

Στην SOLAR INCREASE με τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που πληροί όλες τις προϋποθέσεις κατά ISO για φωτοβολταϊκά πάρκα, διασφαλίζουμε στο 100% την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην επένδυση σας και εγγυόμαστε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια, φροντίζουμε να απομακρύνομε κάθε χόρτο που μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή.

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα Αποδοχή